Om Drothemshirden och kontakt.

Info om Drothemshirden

Föreningen skapades hösten 2004 med visionen att vara en medeltidsförening med kristen prägel. Föreningen ska gagna en varm, andlig gemenskap och syssla med medeltida hantverk, hushållning, friluftsliv och medeltida krigskonst.

Drothemshirden är ett nätverk där kristna medeltidsentusiaster samlas för att ha utbyte med varandra. Föreningen är inte ett slutet sällskap utan vi samarbetar gärna med andra föreningar som har medeltida/vikingatida inriktning. Vi är inte i anslutning till någon kyrka eller kristet samfund utan står helt obundna även fast vi ibland nyttjar olika kyrkors lokaler. Våra medlemmar har sitt ursprung och tillhörighet i alla slags kristna trossamfund.

Att återskapa den medeltida andligheten är något som inte har någon större plats i re-enactment idag. Vi tycker att det borde ha större plats då det var en mycket viktig del av det medeltida livet. Vi i Drothemshirden vill återskapa andligheten på ett naturligt sätt så att det inte blir ett religiöst skådespel som genomförs för sakens skull. I föreningen är vår strävan att det alltid skall finnas möjlighet för samtal, andakt och bön för den som vill. Vårt syfte är inte att påtvinga det kristna budskapet på någon utan vi anser att  tron är något som erövras på frivillig grund.

Vi vill vara en förening som främjar det kristna arvet och andligheten från medeltiden.

Inom Drothemshirden strävar vi efter att det skall finnas en vid bredd av hantverk som rör det medeltida livet som textilhantverk, lädersömnad, keramik, trä och smide. Vi har många som går och har gått olika hantverksutbildningar i till exempel handsömnad och smide.

Medlemskap grundar sig på två saker. Det första är att du är bekännande kristen och det andra att du är minst 16 år. Att du är intresserad av medeltiden eller vikingatiden är en självklarhet.

Vi vill att varje medlem ska sy eller skaffa en tidsenlig klädedräkt. Kläderna ska sys efter medeltida förlaga eller rimliga kombinationer av sådana som passar in i tidsåldern. Många plagg passar in i båda tidsåldrarna medan vissa är strikt bundna till en kort tid. Det är många som är nybörjare i föreningen så känn ingen oro! Du får givetvis hjälp med din dräkt så den ska bli så fin och tidsenlig som möjligt.

Dräkten bör sys helt för hand eller sys ihop på maskin. Synliga sömmar i ärmslut och halslinningar ska handsys. Färgerna på dräkten ska vara rimliga och är du osäker så prata med någon i föreningen. Materialen vi använder är uteslutande ylle och linne samt skinn och läder och i vissa speciella fall siden. För den medlem som ska göra en dräkt för bruk inom föreningen hänvisar vi till dräktkompendiet som går att få mailat till sig eller nedladdat i PDF-fil. Du hittar kompendiet i hantverksfliken.

Föreningen har också en blankvapen- och stridssektion. Här samlas vi som är intresserade av blankvapenstrid. Det är en slags halvkontaktsport där man använder slöa stålvapen. Träffområdena är begränsade till låren, överkroppen och överarmar. Slagen bromsas innan nedslag för att inte skador ska uppstå, slagen ska vara kontrollerade och förståndiga. Man kan beväpna sig med svärd, långsvärd, yxor och spjut.

För frågor, medlemsansökningar och annan undran kontakta föreningen på drothemshirden@yahoo.com


%d bloggare gillar detta: