Pax Vobiscum!

mars 19, 2009

Du ska känna Dig varmt välkommen till medeltidsföreningen Drothemshirdens hemsida. Vi är en oberoende samling personer som sysslar med att återskapa ett biskopshushåll i norden mellan år 1300-1350  Vi delar gemenskapen i sykvällar, hantverkshelger, föreläsningar, blankvapenstrid och god gemenskap.

Vad som skiljer oss från andra liknande sammanslutningar är den andliga dimensionen. Vi avser att sätta Kristus i centrum för vår verksamhet vilket också präglar vårt uttryck. Med detta menas att vi inte bara samlas runt det historiska intresset utan också för att tillsammans tillbe Gud och utvecklas i vår tro. Eftersom många medeltidsföreningar idag är religiöst obundna och därmed saknar den andliga dimension som präglade medeltiden så vill vi försöka återskapa detta på äkta sätt. Detta innebär också att vi lär oss om medeltida kristen andlighet och försöker förstå dåtidens uttryck.

För mer information titta runt på vår sida. Välkommen!

Annonser